ניתן לקבל החזר מרוב הביטוחים הפרטיים | משלוח עם שליח חינם לרוב חלקי הארץ.

מדיניות פרטיות ותקנון אתר

אני מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט שלי בכתובת lotus-bach.co.il (להלן: “האתר”). מטרתו של עמוד זה באתר הינו יידוע בדבר מדיניות פרטיות ותקנון/תנאי שימוש באתר האינטרנט. 

מטרת האתר היא ליצור לחשוף את הגולש (להלן: “משתמש”) לעולם הקסום של פרחי באך ולספק למשתמש מידע אודות השירות אותו מציע האתר או העסק המפעיל אותו ו/או מי מטעמו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו (להלן: “המפעיל”).

מדיניות פרטיות

“המפעיל” הוא הבעלים והמפעילה של האתר lotus-bach.co.il, הכולל אתרי משנה ואתרים נלווים, (ביחד ולחוד “האתר”). מדיניות הפרטיות המפורטת להלן נועדה להסדיר את כל נושא הפרטיות באתר. בכל שאלה ו/או בעיה העולה ממדיניות הפרטיות המפורטת להלן, ניתן לפנות למפעיל באמצעות דוא”ל [email protected]  או בטלפון 054-4691752 (דיאנה קרסיק). 

מדיניות הפרטיות האמורה חלה על כל השירותים המוצעים באתר.

המידע שנאסף

במסגרת השימוש באתר הדורש מסירת מידע אישי ייתכן והמשתמש יתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של המפעיל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (“החוק”). יודגש, כי מסירת הנתונים הנ”ל על ידי המשתמש אינה מחויבת על פי חוק, אולם ללא מסירת הנתונים שיוגדרו באתר כ”חובה”, ייתכן והגולש לא יוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר.

הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות. הואיל והמפעיל יבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו המשתמש נרשם, הרי שבאחדים מהשירותים המשתמש יתבקש להוסיף ולמסור נתונים הנוגעים לאופי השירות המבוקש על ידו.

סימוכין: חוק הגנת פרטיות (מקור הציטוט – אתר “כל זכות”): “החוק עוסק בזכותו של כל אדם לפרטיות. החוק אוסר על פגיעה בפרטיות ומגדיר מהי פגיעה כזו. החוק קובע ענישה פלילית למי שמפר את הוראת החוק, ואף אוסר במקרים מסוימים על שימוש בראיות שהושגו תוך הפרת פרטיות בבית המשפט.”

השימוש במידע

שימוש באתר, כמו גם שימושם של משתמשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצע המשתמש באתר כדוגמת עיון בעמודים/תתי-עמודים ספציפיים המופיעים באתר, משך שהייה באתר, שימוש בתפריטים שונים וכיו”ב.

מידע זה, כמו גם המידע האישי לגבי המשתמש (“המידע”) – ככל שימסור שכזה – יישמר במאגר הנתונים של המפעיל. המפעיל מתחייב בזאת לעשות שימוש במידע האישי בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש ובמדיניות הפרטיות.

השימוש במידע שייאסף על ידי החברה, ככל שייאסף, יוחד בין היתר לשימושים הבאים:

 • שליחת עדכוני מערכת ועדכונים לגבי השירותים השונים של האתר. 
 • התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר בהתאם לתחומי התעניינות השונים וציפיות של המשתמש.
 • התאמה אישית של מודעות ופרסומות המועלות באתר ו/או באתרים אחרים.
 • מתן אפשרות לרכישת מוצרים שונים.
 • מחקר וסטטיסטיקות אודות מגמות בשוק.
 • מתן השירותים השונים באתר ובכלל זה, איתור ומניעת פעילות אסורה באתר והתחזות לאחר. אנחנו חולקים מידע זה עם צד שלישי המספק לנו שירותים אלה.
 • בכפוף לאישור המשתמש, קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS לטלפונים ויצירת קשר עם המשתמש בדרכים אחרות בכפוף להוראות הדין. במסגרת זו יוכל המפעיל להביא לידיעת המשתמש מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותו, מידע נוסף על זה המצוי באתר בדבר תחומי פעילותה של המפעיל ועוד. באם בעתיד יהיה המשתמש מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה עליו לעשות הוא להודיע למפעיל בפרטי יצירת הקשר המפורטים לעיל והשירות יופסק.
 • ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע אנונימי שנאסף לצורך מחקרים סטטיסטיים של המפעיל ו/או צדדים שלישיים, שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת המפעיל וזאת לטובת המשתמשים והפעילות של האתר.


העברת מידע לצדדים שלישיים

במסגרת פעילות המפעיל והאתר ייתכן והמפעיל יעביר מעת לעת מידע ופרטי לקוחותיה לצדדים שלישיים, ובלבד שנתנו הסכמתם המפורשת לכך קודם להעברת הפרטים. בנוסף, במסגרת פעילות האתר ייתכן והמפעיל יעביר מעת לעת מידע פומבי, לצדדים שלישיים וזאת לצורך הצעות ומתן שירותים נלווים אשר קשורים/רלוונטיים לשירותי האתר. 

ייתכן והמפעיל גם יעביר מידע פומבי לארגונים ללא מטרות רווח, מוסדות ממשלתיים ומוסדות אקדמאיים לצורכי מחקר וסטטיסטיקה.

מחיקת מידע

במסגרת פעילות האתר – נסרק האתר ברשת האינטרנט למידע ציבורי, וייתכן כי מידע הגלישה באתר יהיה חשוף. במידה וברצון הגולש להסיר את עצמו מתוצאות החיפוש או במקרה של חשש כלשהו או במקרה של בירור כלשהו – ניתן להודיע למפעיל בפרטי יצירת הקשר המפורטים לעיל.

זכות עיון במידע

על פי החוק, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע של המפעילה. על מנת לקבל מידע זה יכול ותידרש להציג מסמכים מזהים, לרבות הוכחות בעלות על חשבון טלפון או דואר אלקטרוני. במידה ומצאת את המידע המצוי במאגר מידע של המפעיל אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות למפעיל בבקשה לתקן את המידע או למחיקתו.

איסוף נתונים באמצעות קבצי cookies 

ייתכן ויופעל איסוף נתונים באמצעות קבצי cookies הנוצרים במחשב אישי של המשתמש. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי של המשתמש, ונותני שירות עלולים להשתמש בהם על מנת להתאים את תחומי העניין הספציפיים של המשתמש בהתאם למידע שכבר נאסף. עומדת בפני המשתמש  האפשרות לחסום את יצירת וניהול קבצי cookies במחשבו על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך. נדגיש כי ניהול ה – cookies הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא לאתר.

המפעיל, באופן דומה לזה של חברות הפרסום, יוצרת גם היא קבצי cookies במחשבך האישי ומהם היא אוספת מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הנך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכיו”ב. המידע הנאסף באמצעות ה-cookies משמש את המפעיל לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר כך שהוא יתאים באופן אופטימאלי לציפיותיך, והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה המפעיל במסגרת תקנון השימוש.

נשוב ונדגיש כי ביכולת המשתמש למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי cookies במחשבו  באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר יחייב אותו בעתיד לשוב ולעדכן פרטים מזהים במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהמשתמש מבקש לקבל באתר. יחד עם זאת, חשוב לציין, כי אתרי המפעיל עלולים לא לפעול כראוי מקום בו הופעלה חסימה להתקנת קבצי .cookies   

אבטחת מידע

המפעיל מאבטח את המידע המצוי באתר וברשת מחשבים רלוונטית ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר, במערכות מתקדמות ביותר ועל פי הדין. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, המפעיל אינו יכול להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.

שינויים במדיניות הפרטיות

המפעיל רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה והמפעיל ישנה את מדיניות הפרטיות, ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש, ככל שהוא מסר, עדכון על כך מבעוד מועד.

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בתאריך 25/09/2023.


תקנון/תנאי שימוש האתר

מבוא

ברוכים הבאים לאתר lotus-bach.co.il להלן: “האתר”. בהיכנס המשתמש לאתר, וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר ו/או ביישומיו, מתבקש המשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן (להלן “תנאי השימוש”) כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים, מידע או יישומים המוצגים בו, מהווה ומבטאת הסכמת המשתמש מצידו לתנאי השימוש, ובעשותו כן הינו מצהיר כי קרא את תנאי השימוש, הינו מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם.

תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא, ותנאי השימוש המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית שהיא בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

המשתמש והמפעיל כאחד מכריעים ומבטאים כי תקנון זה מהווה את ההסכמה המחייבת והמלאה ביניהם בנוגע לאופן השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו. התקנון זה מבטל ומחליף כל תנאי, הסכם, הבטחה או הצהרה אחרת שבעבר היו בין הצדדים, בין אם באופן מפורש או מרמז, בעל פה או בכתב.

ההרשאה לביצוע גישה ושימוש באתר הינה אך ורק למטרות אישיות ובלתי תוך-כוללת. כל הוראה או התקנה בתקנון הזה יש להבין כחייבת את המשתמש, וכל מה שלא פורט ולא קובע במפורש בתקנון זה יחשב כלא מותר ולא במסגרת הרשאת השימוש. אם ובמידה ויתגלה מקרה שהמשתמש ביצע פעולה אשר איננה עומדת בתקנון, אך בעיני המפעיל ישנה הערכה שזו פעולה שבמטרה להועיל למפעיל, המפעיל יהיה זכאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט האם לאפשר את השימוש המדובר או לחסום אותו.

המידע המופיע באתר של המפעיל אינו מחייב ולא יש לראות בו כהמלצה או עצה מקצועית בתחום כלשהו. המשתמש נדרש לברר ולהתייעץ עם מומחה בנוגע לכל שאלה או צורך עליו לקבל מידע או החלטה.

ההגבלות שבתקנון זה אינן מטרתן להגביל או לפגוע בכל הגבלת אחריות אחרת הקיימת לפי הדין.

כללי

על כל משתמש באתר זה חלים תנאי שימוש שלהלן (ולהלן גם: “התקנון”). התקנון הנ”ל מגיע להרחיב את הזכויות וההטבות שביד המפעיל ולא להפחיתן. במקרה של אי התאמה בין שתי הפרשנויות, הפרשנות המועילה למפעיל תהא המכרעת. הכותרות בתקנון משמשות למטרות עיצוב וקריאה בלבד, ואינן משנות או מובילות לכל פרשנות מסוימת של התוכן או הכוונה שבסעיפים השונים.

 1. בהתאם לדיני המדינה ולהוראות כל דין: המשתמש, בגישתו לאתר ובשימושו בו, מצהיר כי: א. הוא בעל הכשירות החוקית הדרושה לבצע פעולות באתר; ב. גילו המינימלי לשימוש באתר הוא 18 שנה, ובאמצעות הגישה לאתר או השימוש בו הוא מאשר כי הוא עבר את גיל ה-18. במקרה והמשתמש אינו מסכים לאחת ההוראות האמורות לעיל, או שאין אצלו הכשירות החוקית להימנע משימוש באתר, המשתמש יהיה פטור מהזכאות לשימוש בשירותים הניתנים באתר ומועט לעשות זאת.
 2. בהתאם להוראות הדין ולמטרה של הבהרת ההוראות המחייבות: המשתמש מודע ומסכים כי הגלישה או השימוש באתר מאתו יהוו כהסכמה בלתי מעורערת לתקנון האתר. במקרה בו המשתמש אינו מסכים לתנאי התקנון, במלואם או בחלקם, מוטל עליו החובה להפסיק את השימוש והגלישה באתר ללא כל דיכוי. המשתמש באתר נדרש לשמור על כך שישתמע להוראות הדין המחייבות על פי דיני המדינה ולהצטייד בהתנהגות המתאימה במסגרת השימוש באתר, וכל זאת לרבות התאמת עצמו לתנאי התקנון.
 3. במטרה להבהיר ולהגביר את ההיבט המשפטי של התוכן: המידע המפורסם באתר מסופק למען המשתמש כהפקה כללית בלבד ואינו מכיל המלצה או ייעוץ מקצועי. המשתמש נדרש לבחון ולאמת את המידע באופן עצמאי, ובמידת הצורך, להיוועץ עם אנשי מקצוע מוסמכים בנושא הרלוונטי. כל אחריות הנגרמת מהשימוש או מהפעלת המידע שמוצג באתר היא על אחריות המשתמש בלבד, והאתר ו/או בעליו אינם נושאים באחריות כלשהי לכך.
 4. האחראי לאתר (“המפעיל”) יכול לשנות את תקנון האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי בכל זמן שירצה, ובלי להודיע מראש או לבקש אישור מהמשתמשים. כאשר המפעיל משנה את התקנון ומפרסם את השינויים, הם הופכים להיות בתוקף מיידית. משתמש שממשיך להשתמש באתר לאחר שהתקנון שונה, מסכים באופן אוטומטי לתקנון החדש.
 5. המשתמש, אשר לא יקיים את חובותיו לפי התקנון, יהא אחראי לפיצוי המפעיל בגין כל ההוצאות והנזקים שהמפעיל עשוי להימנע מהם, בין באופן ישיר או עקיף, וזאת בשל הפרת החובות הנ”ל. הנזקים יכולים לכלול, אך לא מוגבלים על, פגיעה במוניטין, הוצאות משפטיות ושכר עו”ד. המשתמש יהא מחויב לשלם כל הוצאה אשר תתקבל כתוצאה מפרתו של ההסכמים והחיובים המפורטים בתקנון, בין אם הנזק נגרם על ידי המשתמש ישירות או על ידי גורם אחר שפעל בשמו או בגינו.
 6. לשון האתר ותקנון זה הינה בלשון זכר ויחיד מטעמי נוחות בלבד, והינה חלה על שני המינים, ביחיד וברבים, הכול לפי העניין. הבהרה – כאשר דיבור בלשון זכר או יחיד משמש במסמכים רשמיים בישראל (וגם במדינות נוספות), לעיתים יש צורך להבהיר שהכוונה היא לשני המינים (זכר ונקבה) ולשני המספרים (יחיד ורבים) באופן שווה. המטרה היא למנוע כל פרשנות או הבנה שגויה שתכוונה לכך שהמסמך או ההגדרה מתייחסים רק לגברים או רק ליחיד.
 7. האתר מיועד לשימוש הציבור הישראלי בלבד, כאשר לא אומר הדבר כי השירות או המידע המוצג אינם מיועדים לאנשים הנמצאים מחוץ לגבולות מדינת ישראל, אלא אם כן נקבע אחרת ובמפורש. השירותים הניתנים במסגרת האתר מוגבלים לגבולות מדינת ישראל ובהתאם לאזורי שירות מסוימים הנקבעים על ידי מפעיל האתר. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות את אזורי השירות, להרחיבם או להגבילם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא הודעה מראש. המשתמש אינו זכאי לתביעה או לפיצוי על שינוי באזורי השירות, וכל שינוי כאמור יפורסם באתר או יועבר למשתמשים בכל דרך אחרת הנראית לעיני המפעיל כנאותה.
 8. ההסכם וכל הקשר שבין המשתמש והמפעיל יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד. למען הסר ספק, גם אם האתר מאוחסן בשרת הנמצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל, הדין הישראלי יהיה הדין היחיד החל על כל פעילות המתבצעת בו או בקשר אליו. המשתמש מוותר בצורה בלתי חוזרת על כל טענה, תביעה או זכות בהסתמך על דין זר, ומסכים כי כל טענה, תביעה או מחלוקת תוחלת תחת הדין הישראלי בלבד.
 9. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין המפעיל לבין כל אדם, תאגיד או גוף שיעשה שימוש באתר ו/או ביישום ו/או במידע ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים באתר ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר (להלן: “משתמש”). מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר. בתנאי שימוש אלה “מפעיל האתר” משמעו – לרבות מנהליו, עובדיו, בעלי מניותיו, צוות המומחים שלו, מנהלי התכנים וכל מי מטעמו. באתר מופעלים, בין היתר, קישורים (Links) לאתרים של צדדים שלישיים, לרבות אתרי מכירות ו/או ספקים המציעים למשתמש מוצרים ו/או שירותים (להלן – “צדדים שלישיים”). מפעיל האתר איננו מתחייב להציג ו/או לשלב את כל הנתונים של כל הצדדים השלישיים הפועלים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה שהיא.
 10. לשם כך כל אדם או גוף משפטי המבצע ביצועים במסגרת האתר, אם על ידי גלישה, פעולה או רכישה של שירות או מוצר, מכריע באופן מוחלט ובלתי חוזר כי הוא התעיין באופן מלא בהוראות התקנון המתואר באתר, והינו מסכים ומחויב להוראותיו. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה או דרישה שתועלה על ידו או בשמו כלפי המפעיל לגבי התוכן וההוראות המפורטות בתקנון.
 11. כל הימנעות, הפסקה או אריכות דעת שתינתן על ידי המפעיל לא תחשב לוויתור מזכותו, ולא תשמש כתקדים למקרים אחרים. זכות המפעיל לא תיפגם והוא ימשיך להכיר בכל הזכויות המגיעות לו, ולא יישא באחריות על פעולה או הימנעות מפעולה בדבר זה.
 12. מפעיל האתר מחזיק בזכות להגביל או למנוע את הגישה לאתר מכל משתמש או ישות, ללא הצורך בסיבה מסוימת, הכול לפי שיקול דעתו האישי. 
 13. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי ו/או אודות אתר המכירות שלו, ו/או פנה לצד השלישי ו/או לאתר המכירות של צד שלישי ו/או ספק, באמצעות קישור (Link) מהאתר.
 14. מפעיל האתר לא יהיה אחראי להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, ולא יהיה אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי, לרבות לא לתנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקתם של המוצרים ו/או השירותים ו/או איכותם ו/או כל דבר אחר שמציע צד שלישי כלשהו.
 15. האמור לעיל מדבר על הכוונה והמטרה של האתר. האתר מצויד לספק מידע ולשרת כגשר לטובת רכישת שירות אפשרית. עם זאת, כאמור בטקסט, האתר אינו מצטרף להמלצות ולא מחייב את הגולשים לפעול על פי המידע המוצג בו. התוכן שבאתר מגיע כפי שהוא, ללא אחריות של המפעיל כי התוכן יהיה מדויק, שלם או ללא טעויות. המשתמש, במילים אחרות, אחראי לבחינת המידע הניתן לו באתר, לברר אותו בנפרד אם יראה לו כך, ולקבל החלטות מבוססות על שיקול דעתו האישי בלבד. המפעיל מזהיר שיש להיות מודעים שבמהלך העבודה והפעילות באתר יתכנו טעויות, ואינו אחראי להן או לכל נזק הנובע מהן. בסיכום, קיימת תפישה מרכזית שהמשתמש אחראי לשימוש המודע והשפי באתר ובמידע שמוצג בו, וכי המפעיל אינו אחראי לכל טעות או פגמים בתוכן האתר.
 16. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 17. המפעיל אינו נושא באחריות לכל פגיעה, אובדן, הפסד או נזק, בין אם הם ישירים או עקיפים, גם אם הם נובעים מהפסד רווחים, פגיעה במוניטין או איבוד מידע, שיגרמו למשתמש או לצד שלישי משימוש באתר, מכל סיבה שהיא, או מפעולה שתבוצע על ידי אחר באמצעות האתר.
 18. המפעיל משתדל לאבטח את האתר ולספק שירות באופן רצוף ויעיל, אך אינו יכול להבטיח כי השימוש באתר יהיה חסר תקלות. האתר עשוי לא לתפקד בגין תקלות טכניות, עומסים, תחזוקה או בשל כל סיבה אחרת. המפעיל אינו אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד, תקלה או עוגמת נפש שתתרחש למשתמש או לצדדים שלישיים בשל השימוש באתר או המצב בו האתר לא פעיל או לא זמין לשימוש. המשתמש מסכים לפטור את המפעיל מכל אחריות כלשהי בעקבות התקלות או בעיות הנ”ל ומסכים כי השימוש באתר הינו באחריותו האישית בלבד.
 19. האתר משמש כפלטפורמה בה מוצגים מוצרים ו/או שירותים הניתנים על ידי גורמים שונים, שאינם המפעיל. המשתמש הינו אחראי לבחינת המוצרים ו/או השירותים הרלוונטיים לפני רכישתם או שימושם. המפעיל אינו ערב או אחראי לכל התמודדות עם צדדים שלישיים או לכל מזיק, אובדן או הפסד הנובעים מהשימוש או הסתמכות על מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר, ואין המפעיל אחראי לפעולות או החלטות שהמשתמש מקבל או מפעל לאחר התנסותו או קבלת מידע באתר. כל התמודדות או טענה כלשהי בין המשתמש לבין צדדים שלישיים המציעים או מספקים את המוצרים ו/או השירותים תהיה באחריות המשתמש והצד השלישי בלבד.
 20. האתר של המפעיל עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים ברשת. אותם קישורים מוצגים למשתמש לשם נוחותו בלבד, ולא ניתן להתייחס אליהם כאל המלצה או אישור מצד המפעיל. המפעיל אינו נושא באחריות לתכנים המופיעים באתרים אליהם מובילים הקישורים ואין בהצגת הקישורים לאותם אתרים כל אישור, הסכמה או אחריות מצד המפעיל לתוכן האתרים הללו או לכל פעילות שתתבצע בהם. משתמש שיקלוט לעצמו להשתמש בקישורים אלו יעשה זאת על אחריותו האישית בלבד.
 21. המפעיל רשאי לקבוע תנאים לכניסה ו/או לשימוש באתר, באופן כולל או חלקי, וזאת באמצעות רישום ו/או תשלום, ללא החלטה למשתמש לגבי השינוי.
 22. התקנון הזה אינו מייחס יחס שותפות, יחס עבודה, נציגות או היסטור אחר בין המשתמש לבין המפעיל.
 23. יש להדגיש כי התמונות של המוצרים הנראות באתר מגיעות למטרת איור בלבד, ואינן מגבילות או מחייבות את המפעיל בשום צורה.
 24. תקנון זה אינו נועד להיכנס לתוקפו ביחס לצד שלישי ואינו מעניק לו זכויות במסגרתו.
 25. ברגע שמשתמש מעלה או משתף תכנים באינטרנט, התכנים עשויים להיות זמינים לצפייה ולתגובה על ידי אחרים. המפעיל לא יכול להבטיח את האבטחה של תכנים אלה ואינו נושא באחריות לנזק או הפסד שייגרם מכך. המשתמש מופעל להיות מודע לסיכונים שבשיתוף תכנים בציבור הרחב.
 26. מפעיל האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. מפעיל האתר רשאי לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי. מפעיל האתר איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: “הפרעה”) בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו. עם זאת, מפעיל האתר ייעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.
 27. המפעיל אינו אחראי לכל שגיאה, תקלה או אי דיוק שיתקל בפרטי המשתמש. המשתמש לא יכול להצביע על המפעיל או להציב בפניו תביעות או טענות בגין תקלות או שגיאות אלו.
 28. מחיר השירות מצוין באתר כולל מע”מ (מס ערך מוסף), המטולה על רוב המוצרים והשירותים בישראל. דהיינו המחיר שמוצג למשתמש הוא המחיר הסופי, כולל מיסים, ואין צורך להוסיף אליו עלויות נוספות בעקבות מע”מ.
 29. המפעיל אינו אחראי לפעולות בלתי חוקיות שייעשו על ידי משתמשים באתר או כל גורם אחר אשר אינו תחת השליטה המוחלטת שלו.
 30. מפעיל האתר ממליץ למשתמש לנהוג כצרכן נבון וזהיר, ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולה כלשהי, לרבות פעולת רכישה באתר מכירות של צד שלישי כלשהו, לעיין ככלל בזהירות ובקפידה בכל המידע שמציג או מפיץ אותו צד שלישי באתר שלו, ובמידה והצד השלישי הנו ספק או מוכר מוצרים ו/או שירותים (להלן – “ספק”), לעיין בפרט בתנאי השימוש באתר המכירות של אותו ספק.
 31. המפעיל מוסמך לשינוי ו/או להפסקה של האתר בכל זמן, באופן חלקי או כולל, ללא התראה מוקדמת ו/או נתינת הודעה כלשהן.
 32. אם יתברר כי סעיף כלשהו מתוך תקנון זה אינו תקף, חוקי או ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, הסעיף הזה יופרד מהתקנון ולא ישפיע על תוקפם והחוקיות של שאר הסעיפים בתקנון. במקרה כזה, הכוונה היא להחליף את הסעיף הלא חוקי או הבטל על ידי סעיף חלופי הקיים בתקנון או, במידה ואינו קיים, להצטייד בכלל המקובל בעניין הזה בשוק.
 33. המפעיל אינו אחראי לנזק שייגרם בשל אירועים שאינם תחת שליטתו, כולל אך לא רק, כוח עליון, מזג אוויר, אסונות טבע או סיכונים חיצוניים אחרים.


שימוש המשתמש/אחרים באתר

 1. האתר מיועד לשימוש אישי ולא למטרות מסחריות, ומטרתו היא לספק מידע ולמכור את המוצרים המוצגים בו. כל הזכויות לאתר, לרבות תוכנו, הן בבעלות המפעיל. אסור להעתיק, לשכפל, למכור, להפיץ, לפרסם או לשנות את האתר או חלק ממנו, ללא אישור כתוב ומפורש מהמפעיל. הפרת האמור לעיל עלולה להוות הפרה של זכויות יוצרים או קניין רוחני, ועשוי לגרום להטלת קנסות או פיצויים על המפר.
 2. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, כולל אך לא מוגבל לזכויות היוצרים, סמני המסחר, הפטנטים, הגרפיקה, התוכנה, התמונות, הטכנולוגיות, ושאר היבטים הקניינים הינם בבעלות המוחלטת של המפעיל. כל פעולה שקשורה אליהם, ללא אישור כתוב ומראש מהמפעיל, אסורה בהחלט ועילה לצעדים משפטיים מצד המפעיל.
 3. האתר מציע מגוון שירותים למשתמשים. עם זאת, במקרים שבהם השימוש באתר יהיה חריג או לא סביר, המפעיל יזכה באפשרות למנוע, להפסיק או להסיר מידע, על פי שיקולו הבלעדי וללא הודעה מראש למשתמשים. 
 4. השימוש בשירותים שבאתר אינו אמור לשמש לפרסום או העברת מידע שהוא אסור, הפוגע, המעליב, המזיק או המפר את החוק, וכל הפרה כזו אינה מותרת.
 5. אסור למשתמש לקיים פעולות היכולות לגרום לעומס או לפגוע באתר, בשרתים שלו או במערכת הפעולה שלו, באופן ישיר או עקיף.
 6. במהלך השימוש באתר, עשוי להיות צורך בהתראות דרך SMS, אימייל או התראות אחרות למטרות אימות, זיהוי או לאפשור תהליכים אחרים באתר. המשתמש, בעצם השימוש באתר, מביע את הסכמתו לקבל את ההתראות הללו למטרות הפעילות.
 7. הפרת הוראות התקנון עשויה להוביל לחסימת הגישה לאתר וכן לאחריות אזרחית ו/או פלילית לפי החוק. רשומות המחשב של המפעיל יחשבו לראיה מוחלטת בנוגע לכל הפעולות שנעשו באתר.

תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 25/09/2023.